بررسی مسایل و احکام فقهی جهانگرد غیرمسلمان
44 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : روح الله عباس‌نژاد