بررسی فقهی و حقوقی تجارت الکترونیکی
53 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : نسرين سنجابی