نگاهی به آموزش فقه در رشته‌های حقوق
45 بازدید
محل نشر: گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد- آذر 1385
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی