دو جریان اخباریه و سلفیه در مواجهه با عقلانیت تشریعی
40 بازدید
محل نشر: نشريه مطالعات اسلامی- 1385
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی