آزادی اندیشه و گفتار از منظر ادیان و فرهنگ‌ها(ترجمه مقاله دکتر وهبة الزحیلی)
37 بازدید
محل نشر: نشریه حوزه – شماره 129 – 128- 1385
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی