پیش درآمدی بر مبانی فقهی کاربری تصویر در سینما
35 بازدید
محل نشر: کتاب سینما از نگاه اندیشه (جلد اول)- پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی1377
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی